Better chance of items и как работи! (Обяснение)

ma3x-proz
Newbie
Newbie
Posts: 26
Joined: Wed Mar 03, 2010 7:28 pm

Post

Набързичко ви обяснвам за какво идва реч.

Да кажем, че е изтеглено да се падне базов предмет Swirling Crystal.

В тази фаза се определя качеството на предмета.

Определянето на качеството на предмета става в посочения по-горе ред и в зависимост от шансовете на съответното чудовище, умножени по MF%, който обаче се модифицира по следните формули:

- За Unique Items: (MF*250)/(MF+250)= Реалния процент, който ще се ползва в изчисленията (ограничен до 250%MAX)
- За Set Items: (MF*500)/(MF+500)= Реалния процент, който ще се ползва в изчисленията (ограничен до 500%MAX)
- За Rare Items: (MF*600)/(MF+600)= Реалния процент, който ще се ползва в изчисленията (ограничен до 600%MAX)
- За Magic Items: не подлежи на обработка, равен е на вашия MF%.

С други думи: Ако носите предмети с общо 500%MF това означава, че:

- Шансовете ви за Unique Item са 166% по-добри, т.е. шансът на съответното чудовище ще бъде умножен по 2,66

- Шансовете ви за Set Item са 250% по-добри, т.е. шансът на съответното чудовище ще бъде умножен по 3,5

- Шансовете ви за Rare Item са 272% по-добри, т.е. шансът на съответното чудовище ще бъде умножен по 2,72

С други думи, ако някое чудовище има шанс 0,05% шанс да пусне Unique по качество предмет, то еко вие сте с 500%MF, шансовете нарастват драстично до 0,133%.

Ето една малка табличка с готови калкулации за реалния MF%:

Magic Find Magic Item Rare Set Unique
100% 100% 85% 83% 71%
200% 200% 150% 142% 111%
300% 300% 200% 184% 137%

С просто око се вижда, че дори добавянето на 100% MF не води до голям прираст в шанса за Unique предмети.

В обобщение, ако извадим късмета да се падне чудовището да пусне:

- Въобще нещо,
- Това нещо да е в клас armo48,
- Базовия предмет на това нещо да е Swirling Crystal, dа се е паднало качеството на този Swirling Crystal да е Set предмет (на този етап MF% оказва влиянието си),

то в резултат чудовището ще пусне на земята неидентифициран Set Swirling Crystal, който в случая би могъл да бъде само Tal Rasha's Lydless Eye.

Другото нещо от което зависи нивото на предмета е TC.
За пример Мефисто има 78 ТС. Което значи , че може да ни пусне Армор или Оръжие 78!

1. Армор (това включва и Ръкавици, Ботуши, Каски, Щитове, Колани) – разделени в 29 класа, от weap3 до weap87, през три - т.е. weap3, weap6, weap9… weap84, weap87

2. Оръжия , също в 29 отделни класа от armo3 до armo87.

Предмети, които не се повлияват от MF%:

- Руни / Runes

- Злато / Gold – също е в отделен клас, повлиява се от ExtraGold%

- Всички останали: Колби, свитъци, ключове, скъпоценни камъни, колчани, които не ни вълнуват.


Пояснение от цялата работа:
Тфа нещо го правата щото едно 95% от тоя сървар незнаят каде се намират и нямат и бегла представа кое закавко служи. А и съм баннат тъй , че си нямам работа :)