Amazon - Flooder

 
Amazon е могъщ воин-жена, който принадлежи към номадски групи, които бродят по равнините край Южно море. Скитането на тези групи често ги води до конфликт с други народи, така че Amazon е свикнала да се бори, за да защити себе си, и това което притежава. Този начин на живот я прави жестока и независима. Докато уменията и с лък са съпоставими с тези на мошениците, тя също умее да използва и копия, от близки и далечни разстояния.

User avatar
Rysichak
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 249
Joined: Fri Feb 13, 2009 11:18 am

Post

Stats:
Strenght: За предметите
Dexterity: За предметите
Vitality: Всичко останало
Energy: Нищо

Skills:
Multiple Shot - MAX
Strafe - MAX
Critical Strike - MAX
Penetrate - MAX
Dodge - 6
Avoid - 6
Evade - 6
Pierce - 1
Valkyrie - 1
Inner Sight - *

Items:
Windforce - Hydra Bow
Nightwing's Veil - Spiked Helm
Fortitude - Archon Plate
Dracul's Grasp - Vampirebone Gloves
Thundergod's Vigor - War Belt
Sandstorm Trek - Scarabshell Boots
Raven Frost - Unique Ring
Rune Scalpel - Rare Ring(Attack Rating, Strenght, Dexterity, Life, Mana, All Resistance)
Highlord's Wrath - Unique Amulet
Call to Arms - Flail
Lidless Wall - Grim Shield
Anihilus - Unique Charm
39 x Fine Small of Vita - Magic Charms(Maximum Damage, Life, Attack Rating)