Hammer Tur 1 vs 1

PlayWithStyle
Newbie
Newbie
Posts: 76
Joined: Tue Feb 02, 2010 11:43 am

Post

1.Дуелът се провежда на трудност Hell в местноста Blood Moor
2.Мерковете са забранени
3.РЛ се ограничава до 25
4.Преди дуела се избира най-благоприятната карта, тя бива изчистена от всички гадинки, предмети злато и др.
5.Забранено е използването на Wells,Shrines
6.Забранено е използването на Heal potion(кръв) и на Фулки
7.Забранена е аурата prayer, Holly shok,Holly freez и Holly fire,cleasing също така и предмети даващи горе посочените аури.
8.Маната се ограничава - 16+16
9.Ако някой излезе/дропне ако до 15 минути не се върне се брои за победен
10.Забраняват се следните умения: Holly shok,Holly freez и Holly fire, също така и предмети даващи горе посочените аури.
11.Забранява се пускането на OAK,ravens и всякъкви други Съмунати единици (било от хото, wisp и каквото и да е било друго)
12.Вход Lо (28) Rune ,руните се дават само в ацц SoBizzare
15.В играта ще присъстват само Играчите и двама съдии !