k3cbot 2.134fix

Destruction
Антон Димов
VIP потребител
 
Forum Gold: 0
Публикации: 1652
Регистриран: 13.02.2009, 08:39
Контакт:

k3cbot 2.134fix

Post #7727 » 26.11.2009, 01:36

Бота може да изтеглите от тук.

След като изтеглите файла, отворете и разархивирайте в папка по избор. Отворете k3cbot.ini.

====================================================================
\
\ k3cbot.ini
\
\ <[email protected]>
\
\====================================================================

\ ЙиЦГDiabloВ·ѕ¶єНЖф¶ЇУОП·µДОДјюГы

[GameFile]

gamedir=C:\Program Files\Diablo II /// Тук пишете директорията, в която се намира Диаблото Ви.
gamefile=Diablo II.exe /// Желателно е да остане така. Това е името на ехе файла на играта.

\====================================================================

\ Чо¶аЦ§іЦїЄК®ёцd2ґ°їЪЈ¬µЗВЅІОКэ
[LogIn]

\ ХКєЕ ГЬВл ЅЗЙ«О»ЦГ(1-8) cdkeyЖф¶ЇІОКэ
\ДгТЄїЄµДµЪТ»ёцD2µДХЛєЕЎўГЬВл
account0= /// Името на акаунта Ви.
password0= /// Вашата парола.
\ДгТЄїЄµДµЪТ»ёцD2µДИЛОпО»ЦГ,±ШРлЙиЦГХэИ·
\ [1] [2]
\ [3] [4]
\ [5] [6]
\ [7] [8]
charposition0=2 /// Позицията на Вашия герой в акаунта.
cdkey0=-locale eng /// Това не го пипате.

\ДгТЄїЄµДµЪ¶юёцD2µДХЛєЕЎўГЬВл
account1=
password1=
\ДгТЄїЄµДµЪ¶юёцD2µДИЛОпО»ЦГ,±ШРлЙиЦГХэИ·
\ [1] [2]
\ [3] [4]
\ [5] [6]
\ [7] [8]
charposition1=2
cdkey1=-mpq cdkey1.mpq -locale eng

account2=
password2=
charposition2=4
cdkey2=-locale eng

account3=
password3=
charposition3=6
cdkey3=-locale eng

account4=
password4=
charposition4=1
cdkey4=-locale eng

account5=
password5=
charposition5=3
cdkey5=-locale eng

account6=
password6=
charposition6=
cdkey6=-locale eng

account7=
password7=
charposition7=
cdkey7=-locale eng

account8=
password8=
charposition8=
cdkey8=-locale eng

account9=
password9=
charposition9=
cdkey9=-locale eng

\====================================================================

\ ґґЅЁУОП·ІОКэ
[CreateGame]

\ УОП·ГыЧЦГЬВлЧЦµд(ЧФјєїЙТФЛжТвКдИлТ»Р©Ј¬Чў:Ц»ДЬКЗ0~9,a~z,A~Z,-,_ µДЧйєП)
gamecharset=3dxcc34rexc121df234s12s34fd12s34 /// Какви символи да използва за направата на игра. Препоръчвам да остане така.

\ЧоґуУОП·Гыі¤¶И
maxnamelen=8 /// С каква дължина да бъде името на играта. Препоръчвам да остане по този начин.

\ УОП·ГЬВл(ИзІ»МоРґЈ¬Ѕ«ЅЁБўОЮГЬВлµДУОП·)
gamepassword=s /// Паролата на игрите, които прави бота Ви.

\====================================================================

\ µЗВЅХЅНшСУК±ЙиЦГ\µҐО»s (ёщѕЭЧФјєµДНшВзЗйїцЧцПаУ¦ёьёДјґїЙ)
[Delays]

\ ґтїЄd2ґ°їЪК±јд
load=10 /// Показва колко изчаква преди да натисне бутона "Battle.net".

\ µИґэµЗВЅХЅНшСУК±
login=6 /// Показва колко изчаква преди да напише потребителското име и паролата.

\ СЎФсЅЗЙ«ґ°їЪіцПЦµДСУК±
selectwindow=6 /// Интервала между логина и избирането на зададения герой.

\ ЅшИлґґЅЁУОП·ЅзГжµДСУК±
creategame=2 /// Интервала между избирането на героя и създаването на игра.

\НЛіцУОП·єу¶аѕГїЄКјЦШЅЁ
aftergame=2 /// Показва колко време изчаква преди да направи следващата игра.


\====================================================================

\ ЧоґуЦµ
[Maximums]

\ ґґЅЁУОП·і¬№эХвёцК±јдЅ«ЦШЖрd2
maxcreatetime=90 /// Това не го пипате.

\ ФЪУОП·ЦРі¬№эХвёцК±јдЅ«ЦШЖрd2
maxingametime=150 /// С каква максимална продължителност да бъде играта.

\ХЅ¶·»ШєПЈ¬і¬№эХвёцКэѕННЛіцЦШЅЁУОП·
maxfightrounds=15 /// Колко "рунда" да се бие с консулите.

\===================================================================

[Periods]

\ Гїёф¶аЙЩ°Сјш¶ЁІў°СОпЖ·µ№ИлПдЧУ
idstashperiod=6 /// През колко игри да прибира предметите в съндъка.

\ Гїёф¶аЙЩ°СРЮАнЧ°±ё
repairperiod=80 /// През колко игри да поправя екипировката. Съветвам ви да го направите на 5-6 игри, все пак всичко става .

\====================================================================

[DrinkLines]

\ ЧФ¶ЇєИСЄПЯ
lifeline=0 /// Не го пипате. Года ви стига.

\ ЧФ¶ЇєИД§·ЁПЯ
manaline=0 /// Тук също няма смисъл от промяна.

Записвате промените и отваряте k3cbot.exe.

Натискате бутона за стартиране и излизате на кафенце. :D

" rel="nofollow" target="_blank">Image

====================================================================================

Често срещани проблеми с бота:

Проблем: Бота ми не обира предмети.
Решение: Антивирусната ви блокира файла zoid.dll. Сменете софтуера или добавете файла в "Изключения" на програмата. (Пример:NOD32)
Проблем: Бота ми стои на мостчето в началото на града и не мърда.
Решение: Сложете бота в папката на играта и опитайте пак.
Проблем: Бота ми дава "Your connection has been interrupted" когато мине през портала за Травинкал.
Решение: Вдигнете Holy Shield.
Проблем: Как да си направя колонките, които бота да не пипа в инвентара?
Решение: Отворете файла IDBot.ini и намерете следното:
[quote][Bot Setting]
d2c_mode=0
stash_item=1
id_col_left=0
id_col_right=5
callback_cmd="k3c resumewp"[/quote]
Image
Аватар на потребителя
BnC4aDeL
Димо Ламер
Member
 
Forum Gold: 5
Публикации: 1420
Регистриран: 31.01.2010, 10:35
Контакт:

k3cbot 2.134fix

Post #18960 » 22.06.2010, 15:29

Тъй като доста от нас пускат по няколко бота се случва да лагне, при което бота често не прави парола на играта. Не прави, защото малко хора от вас си нагласят да слага по дълга парола.

[code]\ УОП·ГЬВл(ИзІ»МоРґЈ¬Ѕ«ЅЁБўОЮГЬВлµДУОП·)
gamepassword=s /// Паролата на игрите, които прави бота Ви.[/code]

Това е въпросния ред, просто си сложете
gamepassword=s , да бъде с поне 3 или 4 символа и като лагне, дори и да изпусне 1-2 символа, все 1 символ ще сложи.

И другият вариант е:
Преди да пуснете кец ботовете си направете една игра, в която задайте да е за 1 човек.
(това важи само за тези, който не пускат бр бот, др бот, кау бот - където игрите са за 8 човека)
Правите играта за 1 човек, при което тя винаги е пълна и никога не се показва играта.

Надявам се да съм бил полезен.

Обратно към "Помощни приложения"