Информация

- Достъпът до тази част от форума не е разрешен за гости. Опитайте отново, след като влезете в профила си.


Върни се към предишната страница

Контролен панел

История на операциите с Forum Gold
Показване на резултати 0-20 от налични общо 2761.
Дата и час Описание на транзакцията Промяна Старо салдо Ново салдо
Вчера, 23:04 Добавени 1 допълнителна/и връзка/и към вече съществуващи. -25 137 112
Вчера, 17:06 Добавени 1 допълнителна/и връзка/и към вече съществуващи. -25 162 137
20.10.2019, 12:30 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Отстъпка: 3%. Добавеният герой е с име firaurswbhfaoh. -39 1318 1279
19.10.2019, 22:21 Поръчка на предмет: 1 x Ber Rune. Единична цена: 280 FG. Отстъпка: 11%. Добавеният герой е с име xzcmzxqqgkpiki. -250 3840 3590
16.10.2019, 20:31 Закупени Неограничен допълнителна/и връзка/и. -1200 1265 65
16.10.2019, 20:30 Закупен 1265 FG чрез банков превод на стойност 25 лв. +1265 0 1265
16.10.2019, 01:45 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Отстъпка: 3%. Добавеният герой е с име nbopactqzany. -39 1357 1318
15.10.2019, 22:18 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Отстъпка: 11%. Добавеният герой е с име lqgpxmcqidv. -36 3876 3840
15.10.2019, 22:18 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Отстъпка: 11%. Добавеният герой е с име uotvmguunsvh. -36 3912 3876
15.10.2019, 16:52 Поръчка на предмет: 1 x Spiderweb - среден ED. Единична цена: 54 FG. Добавеният герой е с име qjontghskmnfqe. -54 65 11
15.10.2019, 09:16 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Добавеният герой е с име couzhipdpimxtfw. -40 65 25
14.10.2019, 19:17 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Отстъпка: 3%. Добавеният герой е с име ojwaihfzqh. -39 1396 1357
14.10.2019, 19:14 Поръчка на предмет: 1 x Ber Rune. Единична цена: 280 FG. Отстъпка: 3%. Добавеният герой е с име pixyidpg. -272 1668 1396
14.10.2019, 19:14 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Отстъпка: 3%. Добавеният герой е с име nrslvcqfcfuhoi. -39 46 7
14.10.2019, 19:13 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Отстъпка: 3%. Добавеният герой е с име cpcwkuamycn. -39 85 46
14.10.2019, 19:13 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Отстъпка: 3%. Добавеният герой е с име eghzf. -39 1707 1668
14.10.2019, 19:13 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Отстъпка: 3%. Добавеният герой е с име xqanpogjicsd. -39 1746 1707
14.10.2019, 19:12 Поръчка на предмет: 1 x Herald Of Zakarum (Gilded Shield) - 175% ED. Единична цена: 40 FG. Отстъпка: 3%. Добавеният герой е с име dpixu. -39 1785 1746
14.10.2019, 19:12 Поръчка на предмет: 1 x Ber Rune. Единична цена: 280 FG. Отстъпка: 3%. Добавеният герой е с име iwfzqfhl. -272 2057 1785
14.10.2019, 19:10 Изпратен Forum Gold на потребител gramatika9428. -20 2078 2058