Информация

- Достъпът до тази част от форума не е разрешен за гости. Опитайте отново, след като влезете в профила си.


Върни се към предишната страница

Контролен панел

Форма за изпращане на Forum Gold
От тук можете да изпратите Forum Gold до други потребители на форума.
За всяка транзакция ще Ви бъде удържана такса в размер на 5% от сумата на трансфера, закръглена до най-близкото цяло число - минимум 1 FG.
Например, ако изпратите 462 FG до Ваш приятел, таксата ще бъде в размер на 23 FG (5% от 462 = 23.1, най-близкото цяло число е 23). При 1232 FG ще бъде 62 FG (61.6). При 2750 = 138 (137.5).
Наличност по сметка 0 FG
Максимален трансфер -1 FG
Изпратете на
Количество FG
Такса 0 FG