Информация

- Достъпът до тази част от форума не е разрешен за гости. Опитайте отново, след като влезете в профила си.


Върни се към предишната страница

Контролен панел

Основен преглед

Закупуване на Forum Gold чрез кредитна/дебитна карта
Ако притежавате карта тип Maestro / MasterCard / Visa или Visa Electron, можете да направите плащания директно от нея, посредством системата на ePay, като плащането се отразява по сметката ни веднага - не е необходимо технологично време за обработка. За съжаление обаче добавянето на Forum Gold не е автоматичен процес, така че ще бъде необходимо да изчакате администратор ръчно да обработи плащането.
След като натиснете бутона по-долу, попълнете полетата като следва:
- Полето "Получател" се попълва автоматично, променяте нещо в него само при необходимост.
- Полето "Сума" се попълва автоматично, променяте нещо в него само при необходимост.
- Полето "Описание" се попълва автоматично, променяте нещо в него само при необходимост.
- Полето "Вашето пълно име" трябва да съдържа името Ви, както е изписано върху картата.
- Полето "Вашият e-mail" трябва да съдържа реалният ви E-Mail адрес.
- Полето "Идентификационен код" не се попълва - оставяте го празно.
След като попълните всичко, натиснете "Преглед". Системата на ePay визуализира въведените от Вас данни. Сверявате за несъответствие и ако всичко е наред щракате "Плащане".
Следва да въведете данните на картата.

- Тип карта: Изберете видът на Вашата карта. Възможностите са: BORICA / Maestro / MasterCard / VISA.
- Номер на карта: Въвеждате 16 цифрения номер, който е върху лицето на картата (без интервали). Например: 42608200xxxxxxxx.
- Валидна до: Въвеждате месец и година, в който изтича картата Ви, както е изписано върху лицето на картата. Например: 04/13.
- CVV2 (Card Verification Value): Въвеждате последните 3 цифри от номера, изписан в полето за подпис на Вашата карта. Това обикновено са трите цифри, които са отделени от останалите на гърба на картата.
След като въведете данните на картата, щракнете "Плащане"
За Ваше улеснение, както и за да добиете визуална представа, прилагаме снимка на примерна карта на Про Кредит:
Описание Сума
Закупуване на Forum Gold 10.00 BGN Промени
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки.