Filename Version Description Total Downloads Filesize Download
 Gateway Editor This simple program is what you need if you want to add/edit/remove servers from your gateway menu.

Тази проста програма е това, което Ви е нужно, ако желаете да добавите/промените/премахнете сървъри от списъка в играта.
Uploaded on: Thu Jun 04, 2020 8:44 pm
Last changed on: Thu Jun 04, 2020 8:44 pm
374 208 kB
 Registry File Simple registry file which will add our server to your registries without the hassle of using Gateway Editor. Simply extract the file, double click on it and accept the changes.

Елементарен регистрационен файл, който ще добави нашият сървър към регистрите Ви без нуждата от използването на Gateway Editor. Просто разархивирайте файла, щракнете два пъти върху него, за да го стартирате, и приемете промените, които предлага да направи.
Uploaded on: Fri Jun 05, 2020 10:04 am
Last changed on: Fri Jun 05, 2020 10:04 am
519 0 kB
 Hardcore Hack A workaround for creating a hardcore character without killing Baal on softcore.
Хак, който ви позволява да създадете hardcore герой, без да се налага да убивате Baal на софткор.
Uploaded on: Tue Dec 22, 2020 11:45 am
Last changed on: Tue Dec 22, 2020 11:45 am
22 0 kB