Информация за

User avatar
Ивайло Георгиев
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 1542
Joined: Fri Feb 13, 2009 10:26 am

Post

"Dream Mod v3.01b" е изработен от Dreaming Team и е със следните характеристики:
1. Добавени са npc във акт 1 който продават итеми за съответния клас герой.
[align=center]http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/npc.jpg[/align]
2.Всеки нов герой притежава 2 колби който след като ги изпие става левел 99

(http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/elixir1.jpg) (http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/elixir2.jpg)

3.Добавени са на всеки акт Trap Door който ще ви отведат към главните босове на всеки акт.(ускорен превод)

(http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_ ... apdoor.jpg)

4.Добавени са нови местности и монстери :

Act1.

(http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_ ... f_evil.jpg)

Имат шанс да пуснат Horadric Cube Gem (http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_ ... ic_gem.jpg)


(http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/champ1.jpg)
Главния монстер в този местност

От него пада Skeleton Key #1. (http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/key1.jpg)

Act 2:
(http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/eggd.jpg)


http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/champ2.jpg
Главния монстер в този местност

От него пада Skeleton Key #2 (http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/key2.jpg)

Act 3:

(http://img215.imageshack.us/img215/4070/boss3in3act.jpg)
Главния монстер в този местност

От него пада Skeleton Key #3 (http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/key3.jpg)

Act 1 Masheep:

(http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/masheep.jpg)

(http://img.dreaming-bg.com/DreamingMod_3.0a/champ3.jpg)

Притежава шанс за дроп на Uber Item:
Claws of Goddes
+2-3 to Assassin Skills(varies)
+20-30% attack speed(varies)
+900-1000 to Attack Rating(varies)
+3 to Thunder Storm
+3 to Fire Mastery
-20 % to Enemy Fire Resistance
+1-2 Sock(varies)

Cyrax's Legacy
+1-2 to All Skills (varies)
+22-25% Faster Cast Rate (varies)
+10-15 To Vitality (varies)
5% To Maximum Lightning Resist
5% To Maximum Fire Resist
All Resistances 10-30 (varies)

Devil's Hand
1 To All Skills
10% - 15 % Increased Attack Speed (varies)
20%-30% Faster Cast Rate (varies)
1 To Warmth
Icrease Maximum Life 5%
Increase Maximum Mana 5%

Venomous Spirit
2 - 3 To All Skills (varies)
20 - 30 % Faster Cast Rate (varies)
3 To Frozen Orb
3 To Lightning
3 to Fire ball
15 To All Attributes
InCrease Maximum Mana 15 %

Earthquake
2 To Elemental Skills
7-10% Faster Hit Recovery (varies)
2 To Tornado
180-200 Defense(varies)
3 To Strengh
3 to Dexterity
10-20 to vitality(varies)
3 to Energy
5 to mana after each kill
1 to light radius

Boots of Speed
Level 3-5 Vigor Aura When Equpped
15-20 Faster Run/Walk
1 To Shout
15 to strenght
15 to Dexterity


Raw
1-2 To All Skills
2 to Elemental Skills
30-35 Faster Cast Rate
Regenerate mana 30%
Cold Resist 20-25%
Lightning Resist20-25%
Fire Resist 5-10%
Poisan Resist 20-25%
50% to damege to undead


With's New Art
2-3 to all skills
40 % Increased Attack Speed
200% Ennanced Damage
100 To Maximum Damage
200 Fire Damage
Adds 63-200 Lightning Damage
200 Cold Damage
155 poison Damage over 8 seconds
5 To Feral Rage
10 To Attack


Holy Insanity
1-2 To All Skills
23-25% Faster Cast Rate
10-15 to Vitality
5 to maximum Lightning Resist
50 to Maximum Fire Resist
All Resistance 10-30

*Добавена е възможност за използване на уменията Shout, Battle Command, Battle Orders в града.
*Бонусът "Transforms into Vampire", който се получава от Trang Oul's set е премахнат.

*Any Item + Horadric Cube Gem #1 до #22 = Uber Item Цък
Horadric Cube Gem #1 - Strength 1-10
Horadric Cube Gem #2 - Dexterity 1-10
Horadric Cube Gem #3 - Health 1-15
Horadric Cube Gem #4 - Mana 1-15
Horadric Cube Gem #5 - Resist Cold 1-7
Horadric Cube Gem #6 - Resist Fire 1-7
Horadric Cube Gem #7 - Resist Lightning 1-7
Horadric Cube Gem #8 - Resist Poison 1-7
Horadric Cube Gem #9 - run/walk speed 1-5
Horadric Cube Gem #10 - Enhanced Defence 15 -20
Horadric Cube Gem #11 - Attact Rating 1 - 5
Horadric Cube Gem #12 - Enhanced Damage 1 - 5
Horadric Cube Gem #13 - Slow Target 1-5
Horadric Cube Gem #14 - Requirements -2 - -5
Horadric Cube Gem #15 - Replenish Life 1 - 5
Horadric Cube Gem #16 - Mana Regeneration 1 - 5
Horadric Cube Gem #17 - Magic absorb 1-5
Horadric Cube Gem #18 - DR 1-5
Horadric Cube Gem #19 - Ignore Defence
Horadric Cube Gem #20 - Deadly strike 1-5
Horadric Cube Gem #21 - Crush 1-5
Horadric Cube Gem #22 - Max Demich 1-5


*Резистите на 3 нива са еднакви.
Cube recipes:
*Any Item + Perfect Dimond = Normal Item
*Any Item + Perfect Topaz = Rare Item
*Any Item + Perfect Ruby = Hige Level Item
*Any Item + Perfect Amethyst = Superion Item
*Any Item + Perfect Sapphire = Mage Item
*Any Item + Perfect Skull = Unique Item
*Any Item + Perfect Emerald =Set Item
*Item + El Rune = 1 Sock Item
*Item + Eld Rune =2 Sock Item
*Item +Tir Rune = 3 Sock Item
*Item + Nef Rune = 4 Sock Item
*Item + Eth Rune = 5 Sock Item
*Item + Ith Rune = 6 Sock Item
*Key #1 + Key #2 + Key #3 = Portal To Masheep Place
*Any Item +Zod Rune = Eth & Ind


Инсталиране в 3 стъпки:

1. Изтеглете DM_3.1b_Public.zip.
Размер: 84.36 MB
md5: 4f458100fb28b035bc7dba898eecbe56

Алтернативен линк №1: Изтегли от MEGA
Алтернативен линк №2: Изтегли от Dropbox

2. Разархивирате го в директорията на вашето диабло.Базова версия на 1.10.
3. Инсталирвате като предварително сте изключили Диабло 2 и с това приключва инсталацията.

Екипът на Dreaming ви пожелава приятна игра.