снемите бан

Актуалната версия в сървъра към момента е DreamingMod 3.1b
Health
Newbie
Newbie
Posts: 4
Joined: Sun Nov 04, 2012 4:40 pm

Post

Healthpms5,Healthpms4,Healthpms3,HealthPM,HealthP,kitmit,13-666,iP--,HealthPMS1,HealthPMS,Healthpms2,Liberty,healthpms6,hdsh (195.160.220.109) - 10 дни поради много нарушения и действия в разрез на правилата.Предлагам ти да се спреш. 29.12.2012 01:38