Oblivion: The Evolution - Информация

Всичко относно най-новата разработка на екипът ни.
User avatar
Shadоw
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 750
Joined: Fri Feb 13, 2009 7:39 pm

Post

Oblivion: The Evolution е последната продукция, която Дреаминг предлага на своите потребители.
Това е Модификация базирана на играта Diablo II Lord of Destruction Game Version 1.10f


Важни линкове:
Mod Download
Обърнете внимание, че трябва задължително да имате версия 2.0c на Мод-а без която не бихте могли да играете.
Версиите след нея са допълнения, които също трябва да имате.
Инсталиране и стартиране на Мода
Правила на царството
[align=center]Area Changes:[/align]
Много от местностите в петте акта са променени и са добавени, някои нови с цел да се разнообрази играта и да се блокира използването на Ботове.
Пътят към познатите ви местности може да е променен, или някоя от местностите да е променила размера си.

[align=center]Monster Changes:[/align]
Чудовищата в мода, са подсилени за да компенсират до някъде липсата на Teamplay в играта, подобрени са и някои от уменията им за да бъдат по-атрактивни внасяйки известна доза блясък в една игра на повече от десет години.
Някои от Уникалните противници пускат специални портали, които ви извеждат до определена зона, най-често срещани такива са преди финалните Quest-ове в всеки град, тоест за да достигнете до Andariel, трябва да убиете нейният пазител, който след смъртта си отваря портал, към нейните покои.
Подобна е и ситуацията при Duriel Mephisto Diablo, и някои други от Босовете.

[align=center]Item Changes:[/align]
В играта са променени повечето от уникалните предмети и също така са добавени нови.
Пълният списък на промените можете да изтеглите от тук
Файловете са в HTML формат и се отварят с вашия Internet Browser.

Ето и Рецептите в Horadric Cube:
3 x Mystic Prism = Greater Mystic Prism
1 x Mystic Prism + Rare Item + Any Perfect Gem + Any Rune = Socketed Rare Item (1-2 Sockets)
1 x Mystic Prism + Hel Rune + Socketed Item = Smash Gems and Runes
1 x Mystic Prism + 3 x Any Rune = Next Higher Rune (Interval from Gul - Zod)
1 x Mystic Prism + 3 x Any Rune = Next Higher Rune (Interval from El - Gul)
1 x Mystic Prism + 3 x Any Gem = Next Higher Gem
1 x Greater Mystic Prism + Unique/Set/Crafted Quality Item + Any Perfect Gem + Any Rune = Adds 1 Socket to Item
1 x Anvil Of Fury + Any Perfect Gem + Normal/Magic Quality Item = Random Amount of Sockets
1 x Book of Knowledge + Any Jewel + Perfect Gem = Reroled Jewel
1 x Book of Knowledge + Any Ring/Amulet + 3x Any Perfect Gem = Reroled Ring/Amulet
1 x Book of Knowledge + Any Charm + 3 x Any Perfect Gem = Reroled Charm
1 x Book of Knowledge + Exceptional Quality Item + Any Perfect Gem + Any Rune = Elite Quality Item
1 x Book of Knowledge + Normal Quality Item + Any Perfect Gem + Any Rune = Exceptional Quality Item
1 x Book of Knowledge + Low Quality Item + Any Perfect Gem + Any Rune = Normal Quality Item

Crafting:
Hit Power Craft - Magic Armor + Perfect Saphire + Jewel + Ith Rune
Hit Power Craft - Magic Weapon + Perfect Saphire + Jewel + Tir Rune
Hit Power Craft - Magic Ring + Perfect Saphire + Jewel + Amn Rune
Hit Power Craft - Magic Amulet + Perfect Saphire + Jewel + Thul Rune
Blood Craft - Magic Armor + Perfect Ruby + Jewel + Ral Rune
Blood Craft - Magic Weapon + Perfect Ruby + Jewel + Ort Rune
Blood Craft - Magic Ring + Perfect Ruby + Jewel + Sol Rune
Blood Craft - Magic Amulet + Perfect Ruby + Jewel + Amn Rune
Caster Craft - Magic Armor + Perfect Amethyst + Jewel + Nef Rune
Caster Craft - Magic Weapon + Perfect Amethyst + Jewel + Tir Rune
Caster Craft - Magic Ring + Perfect Amethyst + Jewel + Amn Rune
Caster Craft - Magic Amulet + Perfect Amethyst + Jewel + Ral Rune
Safety Craft - Magic Armor + Perfect Emerald + Jewel + Ith Rune
Safety Craft - Magic Weapon + Perfect Emerald + Jewel + Sol Rune
Safety Craft - Magic Ring + Perfect Emerald + Jewel + Amn Rune
Safety Craft - Magic Amulet + Perfect Emerald+ Jewel + Thul Rune

[align=center]Skill Chnages:[/align]
Amazon:
Impale - Променено в Sunspear - Атака, която увеличава Defence и намаля поетия Damage
Fend - Променено в Dust Shatter - Атака, която при удар изпраща вълна от прах, която носи 2/3 от Damage на Оръжието в
Pierce - Добавен е Elemental Pierce, подобно на Cold Mastery, но с много по=нисък интервал
Cold Arrow- Damage е намален 3 пъти, умението получава допълнителна стрела при всеки пет базови точки инвестирани в Freezing Arrow (Максимум на стрелите е 5)
Fire Arrow- Damage е намален 3 пъти, умението получава допълнителна стрела при всеки пет базови точки инвестирани в Immolation Arrow (Максимум на стрелите е 5)
Ice Arrow - Damage e намален 2 пъти, Стрелата оставя ледена диря след себе си, която има същите щети като стрелата
Assassin:
Wake Of Fire - Увеличен е Damage 2 пъти, бързината на умението е увеличена с 15%
Wake Of Inferno - Увеличен е Damage 2,5 пъти
Psychic Hammer - Увеличен е Damage 2 пъти
Mind Blast - Увеличен е Damage 1,5 пъти, намален е шанса за Convert на чудовище
Cloak of Shadows - Променено в Shadow Dancer - наподобява Whirlwind, но носи 3/4 от щетите на оръжието
Tiger Strike\ Fists Of Fire\ Claws Of Thunder\ Blades of Ice\ Phoenix Strike - Увеличен е Damage
Necromancer:
Raise Skeleton - Увеличен е леко Damage и Life на скелетите, получавате допълнителен скелет на всеки 4 базови точки в умението Skeleton Mastery.
Revive - Променено в Warlord - Скелет с повече Life и Damage, който се бие на ваша страна
Clay Golem\ Blood Golem\ Iron Golem\ Fire Golem - Един допълнителен Golem при 20 базови точки на умението Golem Mastery
Poison Dagger - Променено в Venom Stripes - Създава поле от токсичен спрей пред Некромансера
Barbarian:
Find Potion - Променено в Find Potion/Ancient's Sorrow - Пасивен ефект, добавя Life след всяко убийство
Find Item - Променено в Treasure Seeker - Пасивен ефект, увеличава шанса за намиране на магически предмети
Grim Ward - Променено в Battle Ward - пуска Amplify Damage, като е по-слабо от Amplify Damage на Necromancer-a
Double Swing - Увеличен е Damage
Frenzy - Увеличени са Damage\ Run/Walk Speed\ Attack Speed
Paladin:
Vengeance - Разпръсква трите вида щети едновременно, добавен е радиус на поразяване на умението
Conversion - Увеличен е шанса за Convert-иране на чудовище, и е увеличена таймера
Holy Bolt - Увеличен е Damage, вече може да удря всичко
Sorceress:
Telekinesis - Увеличен е Damage, получава бонус от Teleport и Static Field
Inferno\ Fire Wall\ Blaze - Увеличен е Damage
Druid:
Artic Blast - Променен в Arctic Storm - каства няколко ледени блока, които поразяват
Fire Storm - Увеличен е Damage, скоростта и дължината на самият огън
Molten Boulder - Увеличен е Damage, пуска 3 Boulder-a едновременно
Volcano - Увеличен е Damage и радиуса на поразяване
Всички Shapeshifting удари, могат да се изпълняват и в двете форми.
Hunger - Променено в Frost Claws