Oblivion Mod - Change Log

Всичко относно най-новата разработка на екипът ни.
User avatar
Ивайло Георгиев
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 1542
Joined: Fri Feb 13, 2009 10:26 am

Post

Информация за Oblivion 1.0b

version 1.1a
 • Оправен е бъга на "Gem Magnet"(ако при някой все още е наличен проблема да го завърти отново с перфект).
 • Чудовищата в 'Cave Level 2' им е намалена бързината.
 • Повишен е дропа на руни с 5%.
 • Чудовищата в 'Tristram' са по-бавни и им е намален damage.
 • Дропа откъм итеми е завишен в pit и sew.
 • Чудовищата около Mephisto са отдалечени.
 • Намален е Damage на Crashdream The Grotesque(Uber Diablo).
 • Руните от Amn нагоре са с червен цвят.
Download Oblivion
User avatar
Ивайло Георгиев
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 1542
Joined: Fri Feb 13, 2009 10:26 am

Post

version 1.1b
 • Повишен е damage на магийки, които се използват по-рядко в играта. (War Cry, Frenzy, Cold Arrow, Fire Arrow, Poisan Jevelin, Wake Of Fire и т.н.)
 • Премахнато е забавянето на Plague Jevelin при амазонките.
 • Добавен е нов уникален чарм Small Charm of Oblivion, можете да го намерите при 'Duriel' на трудност 'Hell'.
 • Нещата за отваряне на Cow Level могат да се използват само на трудността, от която сте ги изкарали.
 • Добавени са 4 нови craft recipes:

Code: Select all

Rare Item + Unique Jewel + Pul Rune + Perfect Gem

+3% to +5% Chance on crushing blow
+3% to +5% Chance for open wounds
20-40 to Attack Rating

Code: Select all

Rare Item + Unique Jewel + Um Rune + Perfect Gem

All Resistances +5% to +10%
Damage reduced by 3% to 5%
Damage reduced by 7 to 10

Code: Select all

Rare Item + Unique Jewel + Ist Rune + Perfect Gem

+20% to +30% better chance for magical items
+40% to +60% Extra Gold

Code: Select all

Unique Item + Unique Jewel + Vex Rune + Perfect Gem

+5-10% faster Castrate
+2-5 To All Attributes
Magic Damage reduced by 2 to 4
 • Добавени са рецепти за обединяване на новите руни:
  2 Mel Rune + Vex -> Vax Rune
  2 Vax Rune + Vex -> Sir Rune
  2 Sir Rune + Vex -> No Rune
  2 No Rune + Vex -> Lur Rune
 • Добавено е 50 Faster Cast Rate към Trang-Oul's Avatar - Necromancer Set
 • Sock + Normal Non Sock Item -> Add 1-6 Socked to Normal Item
  Sock + Superion Non Sock Item -> Add 1-6 Socked to Superion Item
[ftp=ftp://ftp.dreaming-bg.com/Patches/Diabl ... 201.1b.zip]Oblivion 1.1b[/ftp]