Oblivion: The Evolution / ChangeLog /

Всичко относно най-новата разработка на екипът ни.
User avatar
Shadоw
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 750
Joined: Fri Feb 13, 2009 7:39 pm

Post

Version 2A:

Oblivion Mod: The Evolution e създаден по своеобразен начин, специално за потребителите на Dreaming, като идеята му е да вдъхне нов живот на една стара игра, надяваме се това което сме направили да ви хареса.

Много от местностите в света на Oblivion са променени, добавени са и редица нови, които допълнително обогатяват играта и добавят нова доза приключения.
Чудовищата също претърпяха, някои промени за да се постигне по-голяма доза предизвикателство, повечето от старите са подобрени и са добавени редица нови, които да се присъединят към злите сили.

Предметите също претърпяха, някои модификации, които да подобрят и разнообразят селекцията ви за най-добро облекло.
Променени и подобрени са Prefix и Sufix на предметите, за да допринесат за по-разширеното използване на Magic,Rare,Crafted предмети.
Отново са добавени Rune Bag предметите, като започват от Gul и завършват с Zod.
Добавени са и пет нови типа камъни.
Перфектните камъни вече могат да падат от чудовища.

Добавени са следните рецепти:

Code: Select all

3xРуна=Следваща под ред Руна (В Интервала от El до Sur)
2xРуна=Следваща под ред Руна (В Интервала от Sur до Zod)
Сокант Предмет + Hel Rune=Предмет с празни сокети
Normal,Magic,Rare Предмет + 1,2,3,4 Jewels =  Normal,Magic,Rare Предмет с добавени сокети
Unique Предмет + Ist Rune = Unique предмет с добавен 1 сокет.
Any Normal Armor/Weapon + Perfect Gem + Amn Rune = Any Exceptional Armor/Weapon
Any Exceptional Armor/Weapon + Perfect Gem + Pul Rune = Any Elite Armor/Weapon
Добавен е и нов вод Crafting система (Като старата от LoD, все още работи)

Code: Select all

Normal Item Tier:
Death Craft - Normal Item (Armor/Weapon) + Perfect Skull + Thul Rune = Crafted Item
Death Craft - Ring/Amulet + Perfect Skull = Crafted Item
Elemental Craft - Normal Item (Armor/Weapon) + Perfect Topaz + Thul Rune = Crafted Item
Elemental Craft - Ring/Amulet + Perfect Topaz = Crafted Item
Holy Craft - Normal Item (Armor/Weapon) + Perfect Diamond + Thul Rune = Crafted Item
Holy Craft - Ring/Amulet + Perfect Diamond = Crafted Item
Power Craft - Normal Item (Armor/Weapon) + Perfect Saphire + Thul Rune = Crafted Item
Power Craft - Ring/Amulet + Perfect Saphire = Crafted Item
Blood Craft - Normal Item (Armor/Weapon) + Perfect Ruby + Thul Rune = Crafted Item
Blood Craft - Ring/Amulet + Perfect Ruby = Crafted Item
Caster Craft - Normal Item (Armor/Weapon) + Perfect Amethyst + Thul Rune = Crafted Item
Caster Craft - Ring/Amulet + Perfect Amethyst = Crafted Item
Safety Craft - Normal Item (Armor/Weapon) + Perfect Emerald + Thul Rune = Crafted Item
Safety Craft - Ring/Amulet + Perfect Emerald = Crafted Item

За Exceptional използвайте Lem Rune, за Elite използвайте Ber Rune.
Добавени са, и някои промени от версия 1.13c, а именно:

Code: Select all

Revised Skill balance for Player Character classes

Amazon
Immolation Arrow - Increased radius of Explosion effect by 33% and Immolation effect by 50%.
Immolation Arrow - Explosion effect damage increased by 20%.
Immolation Arrow - Increased base duration by 33%.

Assassin
Dragon Claw - Synergy receives 4% additional damage per point of Claw Mastery.
Dragon Talon - The bonus to Attack Rating per point has been increased to 35.
Shadow Master - Increased resistance range per point from 5-80 to 5-90.
Combo points awarded by combo moves now last 15 seconds, up from 9.

Barbarian
Whirlwind - Reduced initial mana cost by 50%.
Masteries - Changed critical strike chance from 0-25 to 0-35.

Paladin
Blessed Hammer - No longer ignores resistances of undead and demons.

Druid
Werebear - Damage bonus increased by 15% across all ranks.
Werebear - Increased health by 25% and armor by 1% per point.
Shockwave - Synergy from Maul adds 5% damage per point.

Necromancer
Blood Golem - Removed negative shared life effect (player no longer loses life when the golem takes damage).
Corpse Explosion - Increased base damage dealt from 60% - 100% to 70% - 120% of corpses health.
Poison Nova - Increased base damage by 15%.

Sorceress
Firewall - Synergy receives 1% damage per point of Inferno and 4% per point of Warmth.
Blaze - Synergy receives 1% damage per point of Firewall and 4% per point of Warmth.
Hydra - Increased base damage by 15% per rank.
Hydra - Increased base speed of Hydra projectile.
Hydra - Reduced cooldown by 25%.
Също така редица козметични промени, като променяне на менютата, стартовите страници и началната мелодия на мода.User avatar
Shadоw
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 750
Joined: Fri Feb 13, 2009 7:39 pm

Post

Version 2.0c

Намалени са живота и щетите, които нанасят чудовищата с 40%
Намален е дропа на Руни
Оправен е бъгът с неработещите Рунически думи, сега всички трябва да работят, дори тези писани преди Фикс-а
Добавени са липсващите Skills на Hellfire Torch
Вече може да се влиза в портала в Realm Of The Slain към Throne Of Dead
Редица предмети са променени и подобрени, като също така са добавени и доста нови
Променени са рецептие за ъпгрейд както на Камъни така и на руни

Ето го и листа с рецептите:
2xGem+Mystic Prism=Следващ под ред Gem
3xRune+Mystic Prism=Следваща под ред Руна (В интервала от El до Gul)
2xRune+Mystic Prism=Следваща под редн Руна (В интервала от Gul до Zod)
Rune Bag=2xRune (От съответния Bag)
Rune=Lower Rune (Раздробяване на руни, важи за руни от Hel до Zod)
Normal Item+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Mystic Prism=Random Sockets (1-6)
Magic Item+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Mystic Prism=Random Sockets (1-6)
Rare Item+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Mystic Prism=Random Sockets (1-2)
Unique Item+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Mystic Prism= 1 Socket
Set Item+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Mystic Prism= 1 Socket
Crafted Item+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Mystic Prism=Random Sockets (1-2)
Low Quality Armor/Weapon+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Perfect Gem=Normal Quality Armor/Weapon
Normal Quality Armor/Weapon+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Mystic Prism=Exceptional Quality Armor/Weapon
Exceptional Quality Armor/Weapon+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Greater Mystic Prism=Elite Armor/Weapon
4xMystic Prism=Greater Mystic Prism
Socketed Item+Hel Rune+Mystic Prism=Unsocketed Item
*Предметите Mystic Prism\ Anvil Of Fury\ Forging Hammer се продават при Akara.
Wirst's Leg+Book Of Town Portal=Secret Cow Level (Wrist's Leg пада от Griswold)
*Новите Crafting рецепти за момента са блокирани, като при желание все още може да използвате тези от Classic.

Добавен е Loader, който стартира мода, изграждането на такъв, беше необходимо за да намалим размера на Fix и Update Patc-овете, като при следващ евентуален update ще се свалят само променените файлове вместо целия patch.
В директорията на мода има .exe файл "TheEvolution.exe" с него можете да стартирате мода.

User avatar
Shadоw
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 750
Joined: Fri Feb 13, 2009 7:39 pm

Post

Version 2.0E

Намалени са щетите, които нанася умението Venom Stripes на Necomancer.
Shadow Dancer вече работи като Finishing Move.
Holy Bolts на Fist Of Heavens също нанасят щети, за момента бонус за Holy Bolt няма да се увеличава.

Всички уникални и сет предмети, които са падали до сега стават неизползваеми, за да ги поправите ги завъртете в кубето.
Причина за това, е че имаше грешка в файловете, и Уникалните и Сет предметите ставаха с повече от една дупка.

Променена е рецептата за ъпгрейдване на предмети, тъй като съвпадаше с една от рецептите за дупчене, рецептите вече са:
Low Quality Armor/Weapon+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Book of Knowledge=Normal Quality Armor/Weapon
Normal Quality Armor/Weapon+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Book of Knowledge=Exceptional Quality Armor/Weapon
Exceptional Quality Armor/Weapon+Anvil Of Fury+Forging Hammer+Book Of Knowledge=Elite Armor/Weapon
*Book of Knowledge е нова съставка използвана в, някои рецепти, може да се намери при Akara.

Оправен е бъг-а с Qual-Kehk в Act 5 Quest 2.
Добавени са Resistance и Resistance Per Level на всички Merc-ове.

Dream Runeword - не работеше в щитове - Fixed.
User avatar
Shadоw
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 750
Joined: Fri Feb 13, 2009 7:39 pm

Post

Afterlife for deathless souls... :mda:

Version 2.1.0
Changelog:
()Рестарт на царството
Премахнати са, някои от местностите, които ощетяват героите, които нямат Телепорт.
Променени на Уникалните предмети, така че вече да не се падат винаги на максимум.
Премахнати са новите предмети от Сет, и са подобрени старите.
Намален е Experiance, който се получава от крави.
Променени са резистите, които получават Fire/Cold/Lightning Enhanced чудовищата сега вместо 75% получават по 25% към базовите си резисти, за да се избегне претрупване на имунизирани врагове.
Променена е картата на Tristram, Wirt's Leg вече може да се вземе от самия Wirt.
Променени са някои от рецептите ето го и листа:
3 x Mystic Prism = Greater Mystic Prism
1 x Mystic Prism + Rare Item + Any Perfect Gem + Any Rune = Socketed Rare Item (1-2 Sockets)
1 x Mystic Prism + Hel Rune + Socketed Item = Smash Gems and Runes
1 x Mystic Prism + 3 x Any Rune = Next Higher Rune (Interval from Gul - Zod)
1 x Mystic Prism + 3 x Any Rune = Next Higher Rune (Interval from El - Gul)
1 x Mystic Prism + 3 x Any Gem = Next Higher Gem
1 x Greater Mystic Prism + Unique/Set/Crafted Quality Item + Any Perfect Gem + Any Rune = Adds 1 Socket to Item
1 x Anvil Of Fury + Any Perfect Gem + Normal/Magic Quality Item = Random Amount of Sockets
1 x Book of Knowledge + Any Jewel + Perfect Gem = Reroled Jewel
1 x Book of Knowledge + Any Ring/Amulet + 3x Any Perfect Gem = Reroled Ring/Amulet
1 x Book of Knowledge + Any Charm + 3 x Any Perfect Gem = Reroled Charm
1 x Book of Knowledge + Exceptional Quality Item + Any Perfect Gem + Any Rune = Elite Quality Item
1 x Book of Knowledge + Normal Quality Item + Any Perfect Gem + Any Rune = Exceptional Quality Item
1 x Book of Knowledge + Low Quality Item + Any Perfect Gem + Any Rune = Normal Quality Item
User avatar
Shadоw
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 750
Joined: Fri Feb 13, 2009 7:39 pm

Post

2.1.1

Оправен е проблемът, с вдигането на нива след 95,
Оправен е проблемът на Charm-ът, с който героите започват, сега вече трябва да дава бонусите си правилно.
Оправен е проблема при Gheed's Fortune, Annihilus, Hellfire Torch - тъй като не показваше правилно имената им.
Променена е рецептата за сглобяване на Horadric Staff -> Staff Of Kings+Amulet Of The Viper
(Оказва се прекалено сложно да намерите Scroll-a :X)
*Добавен е малък клиентски FixPatch, можете да го изтеглите ръчно или с AutoUpdater.