Abot описание.

Ботове, хакове и всякакви допълнителни инструменти, които не са в разрез с правилата на сървъра.
Gangs73r
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 165
Joined: Sat Apr 04, 2009 5:49 pm

Post

Можете да свалите Abot от тук

1ва стъпка:
Екстракнете Abot-a в директорията на вашето Диабло.
2ра стъпка:
Влезте в Abot папката и намерете "ABot.exe" пуснете го и ще ви излезе:
Image

1.Пускане на бота.(Run)
2.Спиране на бота(Stop)
3.Показване на Диабло прозореца(Show D2)
4.Скриване на Диабло прозореца(Hide D2)
5.Настройки(Settings)
6.Показване на Диабло log файла(Log)
7.Показване на информация за Abot-a(About)

3та стъпка:
Settings/Настройки:
Image

1.Account/Акаунт(име)
1.1.Password/Парола
2.Left Skill/Магията(от ляво) с която да бие бота.
3.Right Skil/Магията(от дясно) с която да бие бота.
4.Char Pos/Място на героя в акаунта.
5.Difficulty/Трудност

Ако ползвате помощник,сложете отметка на Revive Merc.
Aко сте с Energy Shield,също сложете отметка.

Ако искате бота да ползва god,свалете този модул и го сложете в папката на ABot-a.


За да пуснете god мода , трябва да направите следната процедура :

Трябва ни файла god.d2h , слагате го в папката при анди бота и отваряте d2hackit.ini от същата папка, и намирате следното


[Misc]
Autoload=abot


Правите го да изглейда така:

Код:

Цитат
[Misc]
Autoload=abot,god


Препоръчително:
Да имате повече от една фулка.
Да имате повече от 300 000 gold(бота лесно се чупи)
Да имате повече от 200 Magic Find(MF)
Да имате помощник.


Ще добавя малко информация относто chiken life и т.н е ето ви целия abot.ini ,ако автора е против това нека ми пише аз ще го премахна !
[teletype]\Abot.exe Config

[Bot Setting]

\Account Info
Account =Dreaming-bg // Акаунта ми
Password =****** // Паролата ви

\ Character Postion
\ [0] [1]
\ [2] [3]
\ [4] [5]
\ [6] [7]
CharPos =0 // Позицията на героя

\Realm
Realm=0 // 0- текущия сървър в който играете

\Left Skill // ще променим от самата програма
LeftSkill=47 // ще променим от самата програма
\Right Skill // ще променим от самата програма
RightSkill=56 // ще променим от самата програма

\Difficulty 0=Normal 1=Nightmare 2=Hell
Difficulty=2 На каква трудност да се играе

\Classic Mode
StdMode=0

\Password Game
NoPassword=0 0-играта ,която правите е със парола , 1-без парола

\Cast Energy Shield
CastEnergyShield=0 // Дали да пуска energy shield

\Enable More Logging
LogMore=1

\Reserved Columns for charms
ReserveCol=0

\Quit Delay
QuitTimeSpan=10

\Create Delay // Колко секунди да чака преди да направи игра
CreateTimeSpan=15

\Connect Delay // Колко секунди да чака преди да се свърже със сървъра
ConnectTimeSpan=10

\Character Selection Delay //Колко секунди да чака преди да избере герой
SelectTimeSpan=10

\Drink Healing Potion
DrinkRed=600

\Drink Mana Potion
DrinkBlue=300

\Drink Rejuvination Potion
DrinkPurple=200

\Chicken Life
RetreatLife =50 // Когато остане на дад.число излиза от играта

\Chicken Mana
RetreatMana =0 // Когато остане на дад.число излиза от играта

\Heal At Akara When Life Is Below
AkaraLife =400

\Heal At Akara When Mana Is Below
AkaraMana =300

\Revive Merc
ResurrectMerc =1 // Дали да съживява наемника

\Identify Items
IdentifyItem =1 // Дали да индифицира предметите

\Max Game Name
MaxName=5 // От колкобукви да е играта

\Name Dictionary
NameDict =dfsgjghahj53635jkh6jakhgla43kj6h136kljkjshgsklghlk3UYETUq35aahaeuysqooipbn5674761DHashaeyhjsHNGADHU136vdfajgjhakjajjkhjrjtfjghakjaweqtqpy

\Parameters
AddOption=-notitle -res800 -locale eng -lq -ns -skiptobnet

\Bot Counter Don't Edit!!
[Bot Counter]

Succeeded=168
Failed=0
Skiped=8
[/teletype]


GL & HF
Destruction
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 1646
Joined: Fri Feb 13, 2009 6:39 am

Post

Добра работа. Темата се закача.
Guest

Post

В pickit.ini избирате кви итеми да зема и кви да не зема . Давам пример :D

\[Rare Ring]
\Code="rin"
\Level=Rare
\Identified=0

Като са отпреде \ бота няма да зема дадения предмет

[Rare Ring]
Code="rin"
Level=Rare
Identified=0

Така ще го зема :D
Gangs73r
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 165
Joined: Sat Apr 04, 2009 5:49 pm

Post

То си има синтакс , като влезнеш в config file-a на pickit-a.

\ Syntax:
\ [unique string]
\ Code="abc"
\ Identified=0/1
\ Level= rare/unique/set/magic/normal/craft/superior
\ Pickup=0/1 - [Optional] 0 = dont pickup, 1 = pickup {default if not specified}
\ isEthereal=0/1 - [Optional] 1 = is Ethereal, 0 = isnt Ethereal
Impressed
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 262
Joined: Wed Mar 04, 2009 9:17 pm

Post

Доста добре направена тема :) Моите поздравления, такива са рядкост.
Заключвам я, за да не я разваляме :) Ако има нещо, което искаш да добавиш/редактираш можеш да се свържеш с мен или някой от колегите :)