Изтрити Герой

Kiko
Newbie
Newbie
Posts: 17
Joined: Mon Feb 01, 2010 7:09 pm

Post

На Ацц: куки6 петрич и петрич- и петричанка геройте са изтрити ако може някой админ да погледне и да провери какво точно е станало информация от собственика на Ацц-тата:

Evermore: В 1030 си влязох с херотата а в 11:30 вече всичко ми го нямаше като влязах да се къпя излизам влизам в ацц-тата и няма нищо в тях ни герой ни нищо
necessarypain
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 85
Joined: Thu Apr 02, 2009 8:52 am

Post