Пак проблем с к3ц пикит

Ботове, хакове и всякакви допълнителни инструменти, които не са в разрез с правилата на сървъра.
prodan
Newbie
Newbie
Posts: 14
Joined: Mon May 17, 2010 5:06 pm

Post

Виждам доста теми с такъв проблем ама не виждам решение.
Изтеглих и настроих бота от тук - topic1997.html
И пак не пиква итемите/руните и т.н.
User avatar
TheExorcist™
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 1479
Joined: Tue Jan 26, 2010 9:38 am

Post

prodan wrote: Виждам доста теми с такъв проблем ама не виждам решение....
И какво те накара да си мислиш,че като направиш нова тема,някой ще ти помогне?Най-малкото можеше да пишеш в някоя от темите които си видял.
ПП.:С тази информация която даваш...не очаквай отговор (нищо лично :) )
....
prodan
Newbie
Newbie
Posts: 14
Joined: Mon May 17, 2010 5:06 pm

Post

Ами то е толкова просто.Правя всичко според онзи топик и пикита просто не си бачка.Няма нищо по сложно от това :angel:
Това са ми разните настройки вътре.Ще помогне ли ?
Не съм копирал целия Зпикит
ZpickIt

Code: Select all

\ZoiD Pickit 3.5d beta .002ЎЎЕдЦГОДјю
\D2CN MineXP ЕдЦГ°ж
\ёщѕЭёцИЛЛщРи,їЙТФDIY\И±ЙЩµДБнРРМнјУЈ¬¶аµДїЙТФФЪґъВл¶ОЗ°јУЙПЎ°\Ў±АґИЎПы»тЦ±ЅУЙѕіэґъВл¶ОјґїЙ.

\ Syntax:			(ZpickitµДК№УГУп·Ё)
\ [unique string]		(±кЗ©ЧЦТеЧЦґ®)
\ Code    = <string>	- [Д¬ИП:ЛщУРґъВл]ХвёцКЗОпЖ·µД»щґЎґъВл.	
\ Notify   = <bool>		- [Д¬ИП:КЗ ]  µ±ОпЖ·µфВдєуКЗ·сФЪУОП·ДЪНЁ±ЁПФКѕіцАґ.
\*Description = <string> 	- [ОЮ]  ПФКѕОпЖ·Па№ШГыіЖЧЦСщ\ґЛСЎПоКЗ»щУЪ"Notify"УпѕдЈ¬µ±Notify=FasleК±ґЛСЎПоОЮР§.
\ Identified = <bool>		- [Д¬ИП:БЅХЯ]   1 = јш¶Ё, 0 = Оґјш¶Ё (јрИЎјш¶Ё»№КЗОґјш¶ЁµДОпЖ·).
\ Type    = <string>	- [Д¬ИП:ИОТв]   shield/weapon/armor/helm/bow/other.
\ Quality   = <string>	- [Д¬ИП:ИОТв]   rare/unique/set/magic/normal/craft/superior/lowquality.
\ Pickup   = <bool> 	- [Д¬ИП:КЗ ]   Из№ыКЗ"TRUE"јґјрИЎОпЖ·Ј¬Из№ыКЗ"FALSE"ФтєцВФОпЖ·І»јрИЎ
\ MinSocket  = <number>	- [Д¬ИП:ИОТв]   ЙиЦГјрИЎОпЖ·Ж·ЦКµДЧоРЎїЧКэКэЦµ(1-6)
\ Ethereal  = <bool>		- [Д¬ИП:БЅХЯ]   1 = ОЮРООпЖ·Ј¬0 =УРРООпЖ·
\ lowlvl   = <number>    - [Д¬ИП:ЛщУР]   Lowest Character Quality for item pickup.
\ hghlvl   = <number>    - [Д¬ИП:ЛщУР]   Highest Character Quality for item pickup.
\ Teleport  = <bool>     - [Д¬ИП:І»КЗ]   УГґ«ЛНјјДЬАґЅфј±µШјрИЎОпЖ·(ЧўТв:ґЛСЎПоЦ»УГУЪЕ®·ЁК¦)
\ nomove   = <bool>     - [Д¬ИП:І»КЗ]   Player Wont run to item, but will still pickit up if no movement is required.
\ Priority  = <number>	- [Д¬ИП:255 ]   УЕПИИЁЙиЦГЈ¬КэЦµФЅРЎµДѕН»б±»ПИјрИЎ\
\						 Н¬ј¶УЕПИИЁµДОпЖ·Н¬К±µфВдЈ¬ДЗГґЅПЅьµДДЗёцЅ«»б±»ПИјрИЎ

\=================================================================
\============================= Runes =============================
\=================================================================
[El Rune]
Code="r01"
Description=El Rune
Pickup=FALSE

[Eld Rune]
Code="r02"
Description=Eld Rune
Pickup=FALSE

[Tir Rune]
Code="r03"
Description=Tir Rune
Pickup=FALSE

[Nef Rune]
Code="r04"
Description=Nef Rune
Pickup=FALSE

[Eth Rune]
Code="r05"
Description=Eth Rune
Pickup=FALSE

[Ith Rune]
Code="r06"
Description=Ith Rune
Pickup=FALSE

[Tal Rune]
Code="r07"
Description=Tal Rune
Pickup=FALSE

[Ral Rune]
Code="r08"
Description=Ral Rune
Pickup=FALSE

[Ort Rune]
Code="r09"
Description=Ort Rune
Pickup=FALSE

[Thul Rune]
Code="r10"
Description=Thul Rune
Pickup=FALSE

[Amn Rune]
Code="r11"
Description=Amn Rune
Pickup=FALSE

[Sol Rune]
Code="r12"
Description=Sol Rune
Pickup=FALSE

[Shael Rune]
Code="r13"
Description=Shael Rune
Pickup=FALSE

[Dol Rune]
Code="r14"
Description=Dol Rune
Pickup=FALSE

[Hel Rune]
Code="r15"
Description=Hel Rune
Pickup=FALSE

[Io Rune]
Code="r16"
Description=Io Rune
Pickup=FALSE

[Lum Rune]
Code="r17"
Description=Lum Rune
Pickup=TRUE

[Ko Rune]
Code="r18"
Description=Ko Rune

[Fal Rune]
Code="r19"
Description=Fal Rune

[Lem Rune]
Code="r20"
Description=Lem Rune
Pickup=TRUE

[Pul Rune]
Code="r21"
Description=Pul Rune
Pickup=TRUE

[Um Rune]
Code="r22"
Description=Um Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Mal Rune]
Code="r23"
Description=Mal Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Ist Rune]
Code="r24"
Description=Ist Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Gul Rune]
Code="r25"
Description=Gul Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Vex Rune]
Code="r26"
Description=Vex Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Ohm Rune]
Code="r27"
Description=Ohm Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Lo Rune]
Code="r28"
Description=Lo Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Sur Rune]
Code="r29"
Description=Sur Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Ber Rune]
Code="r30"
Description=Ber Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Jah Rune]
Code="r31"
Description=Jah Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Cham Rune]
Code="r32"
Description=Cham Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

[Zod Rune]
Code="r33"
Description=Zod Rune
Priority=1
Pickup=TRUE

\=================================================================
\========================Rings/Amulets============================
\=================================================================
\-----------------------------rings------------------------------

[Unique Ring]
Code="rin"
Quality=Unique
Description=Unique Ring
Priority=2
Identified=0

[Rare Ring]
Code="rin"
Quality=Rare
Description=Rare Ring
Identified=0

\[Set Ring]
\Code="rin"
\Quality=set
\Description=Set Ring
\Identified=0

\[Magic Ring]
\Code="rin"
\Quality=Magic
\Description=Magic Ring
\Identified=0

[Unique Amulet]
Code="amu"
Quality=Unique
Description=Unique Amulet
Priority=2
Identified=0

\============================== Misc ===============================
[Full Rejuvenation Potion]
Code="rvl"
Pickup=FALSE
Notify= FALSE

[Rejuv]
code="rvs"
Notify= FALSE
Pickup=FALSE

[Gold]
Code="gld"
Notify= FALSE
NoMove= TRUE

\============================Show Items============================
\[Unique items]
\Quality=Unique
\pickup=FALSE

\[Set Items]
\QuOgre Gauntlets\========================================================================
\++++++++++++++++++++++++++++++ The End +++++++++++++++++++++++++++++++++
\========================================================================
d2Hackit

Code: Select all

\====================================================================
\ D2HackIt.ini
\ -------------------------------------------------------------------
\ Main ini file for D2HackIt.
\
\ <[email protected]>
\====================================================================\====================================================================
\ Misc options.
\
\ Format:
\ -------------------------------------------------------------------
\ Autoload=plugin1,plugin2,...,pluginN
\ InfoPrompt=яc3INFO
\ ErrorPrompt=яc1ERROR
\ VerbosePrompt=яc9VERBOSE
\ Verbose=<on|off>
\ -------------------------------------------------------------------
\
\ D2HackIt! *is* maphack 4.1 (or above) compatible since it can load
\ it as any other plugin. Rename d2maphack.dll to d2maphack.d2h and 
\ move all files in your maphack directory to your D2HackIt 
\ directory. Since maphack is not specifically build for D2HackIt
\ and may conflict with D2HackIt modules (bind.d2h for example) it 
\ should be loaded first, preferably first on the Autoload line :)
\
\ If you do not want to do this, make sure you load maphack *before*
\ loading D2HackIt. If you fail to do this, maphack will fail with
\ 'Unknown game version' error.
\
\ -------------------------------------------------------------------
[Misc]
Autoload=idbot,k3c,bind,god
InfoPrompt=яc3::
ErrorPrompt=яc1::
VerbosePrompt=яc9::
Verbose=off
\
\====================================================================\====================================================================
\ Fingerprint definitions for D2HackIt v1.0. These fingerprints are 
\ working under 1.0dcb.
\
\ Format:
\ -------------------------------------------------------------------
\ Name=Module,patchsize,offset,fingerprint
\ -------------------------------------------------------------------
\
\ The first character in the fingerprint determines what type of 
\ fingerprint this is:
\
\ !				An ordinal inside	(ex. !NameOfFuntion or !10)
\ #				An actual hexadecimal adress (ex. #6fba80b4)
\ other			Fingerprint pattern (see below)
\
\ Patterns are interpreted as a string of bytes. The value 00 to ff
\ represents an actual value. A byte represented as 'xx' is not
\ important to the fingerprint and are masked out. Example of masked
\ bytes are absolute addresses/offsets inside the code that are
\ likely to change location on blizzard patches.
\
\ -------------------------------------------------------------------
[FingerprintData]

\ This is now GrabIt! compatible.
GamePacketReceivedIntercept=D2Client.dll,7,13,8B5C2410xxxxxxxxxxxx8D145B8B0495
GamePacketReceivedIntercept2=D2Client.dll,7,18,85C9894C24xx0F8FxxxxxxxxFF05xxxxxxxx5F5E5D

\ This lets us send packets even in single player games
GamePacketSentIntercept=D2Net.dll,5,0,!10005

\ We hook this to set playerinfo when game starts/ends
GamePlayerInfoIntercept=D2Client.dll,6,10,E8xxxxxxxxE8xxxxxxxx8935xxxxxxxx5EC3

\ Just a pointer to playerinfo, available any time
pPlayerInfoStruct=D2Client.dll,0,12,E8xxxxxxxxE8xxxxxxxx8935xxxxxxxx5EC3

\ This is out entrypoint for displaying text
GamePrintStringLocation=D2Client.dll,0,0,81ECxxxxxxxx53558BE956578A45xx84C0

\ This is the struct passed to us by the loader
\ The modules searched for are actually: Game.exe, Diablo II.exe and D2Loader.exe
LoaderStruct=Game.exe,0,0,1d10abd1

\ This is used by bind.d2h
GameKeyDownIntercept=D2Client.dll,5,5,8B770833D2xxxxxxxxxxxxC0668B41043BC6

\ Thanks to Techwarrior for this info
GameSendPacketToGameLocation=d2net.dll,0,21,81EC0C010000538B1Dxxxxxxxx5556

\ This lets us save&exit game safely (by Dan_Goon)
GameSaveAndExit=D2client.dll,0,0,33c9e8xxxxxxxxc705xxxxxxxxxxxxxxxxe8xxxxxxxxc705

\ Can't find it in 1.10
GameSendMessageToChat=bnclient.dll,0,0,8BD181EC????????85D274??578BFA83C9FF

\ Pointer to current game info, available at any time
\pGameInfoStruct=d2client.dll,0,2,8B0DxxxxxxxxBAxxxxxxxx516A00B9xxxxxxxx
pGameInfoStruct=d2client.dll,0,0,#6FAA1F51

\====================================================================
k3cbot

Code: Select all

\====================================================================
\
\ k3cbot.ini 
\
\ <[email protected]>
\
\====================================================================

\ ЙиЦГDiabloВ·ѕ¶єНЖф¶ЇУОП·µДОДјюГы

[GameFile]

gamedir=d:\Diablo ii full\diablo ii
gamefile=Diablo II.exe

\====================================================================

\ Чо¶аЦ§іЦїЄК®ёцd2ґ°їЪЈ¬µЗВЅІОКэ
[LogIn]

\ ХКєЕ ГЬВл ЅЗЙ«О»ЦГ(1-8) cdkeyЖф¶ЇІОКэ
\ДгТЄїЄµДµЪТ»ёцD2µДХЛєЕЎўГЬВл
account0=Името на акаунта ми
password0=Парола
\ДгТЄїЄµДµЪТ»ёцD2µДИЛОпО»ЦГ,±ШРлЙиЦГХэИ·
\ [1] [2]
\ [3] [4]
\ [5] [6]
\ [7] [8]
charposition0=1
cdkey0=-locale eng

\ДгТЄїЄµДµЪ¶юёцD2µДХЛєЕЎўГЬВл
account1=
password1=
\ДгТЄїЄµДµЪ¶юёцD2µДИЛОпО»ЦГ,±ШРлЙиЦГХэИ·
\ [1] [2]
\ [3] [4]
\ [5] [6]
\ [7] [8]
charposition1=2
cdkey1=-mpq cdkey1.mpq -locale eng

account2=
password2=
charposition2=4
cdkey2=-locale eng

account3=
password3=
charposition3=6
cdkey3=-locale eng

account4=
password4=
charposition4=1
cdkey4=-locale eng

account5=
password5=
charposition5=3
cdkey5=-locale eng

account6=
password6=
charposition6=
cdkey6=-locale eng

account7=
password7=
charposition7=
cdkey7=-locale eng

account8=
Zoid

Code: Select all

 //Initialization file, zPickit 3.5d beta.001 for Diablo2 1.10 - ZoiD (Updated 01/26/04) 
 //'TRUE' and '1' are to enable, FALSE and '0' are to disable
//Invalid values for options will be discarded.

//Battle.net Options.
Bnet {
	UserName = ""\  //Automaticly fill username box with this
	Password = ""\ //Automaticly fill password box with this.
    HomeChan = ""\    //Channel to automaticlly join when you press 'Enter Chat'.
}

//Chicken out of the game with these options.
zChicken {
	zChickenHostileQuit = FALSE\ // УРИЛpkКЗ·сНЛіцЈї
//	zChickenSimpleQuit  = TRUE\ // µ±ЙПґОКЬµЅЙЛє¦ґуУЪµ±З°ЙъГьЦµЈ¬КЗ·сНЛіцЈї
    zChickenLifeQuit   = 10%\  // ЙъГьЦµРЎУЪХвёцКэѕННЛіц

    zChickenLifeRecover = 0%\ // auto use inventory health potion if life goes below this value.
    zChickenManaRecover = 0%\ // auto use inventory mana potion if mana goes below this value.   
}


//Customize zPickit with these options.
zPickit {
	zPickitEnable    = TRUE\     //enable pickit by default?
	zPickitTeleport   = TRUE\    //Teleport to items.
    zPickitClean    = FALSE\   //this will delete all items which reside on the ground not in pickit.ini
	zPickitDropInfo   = FALSE\   //show information to help aid in writing pickit.ini?

	zPickitBasePriority = 255\   //Base Item Priority. (pickit.ini for more information)
	zPickitRadius    = 30\   //Item Scan Radius, Min: 10, Max: 30
    zForceTeleport   = FALSE\ //if player isn't sorc, force pickit teleport (enable at your own risk!)
}

//for now it all goes into 1 file (zpickit.log)
//in future you will be able to select a 
//custom logfile name for each feature.
zLogging {
    zLogNames     = TRUE\     //All Logged Information prefixed with character/account name?
    zLogDrops     = TRUE\    //Log Item Drops [out of town]?
    zLogChickens   = TRUE\    //Log Chicken Quits?
    zLogPickupSucess = FALSE\   //Log Picking up items?
    zLogPickupFailure = FALSE\  //Log Pickup failures when inventory is full?
    zLogHostiles   = FALSE\  //Log the names of those who hostile you?
    zLogGameJoins   = FALSE\ //Log You Joining games?
    zLogGameQuits   = FALSE\ //Log You Leaving games?
}


GroundDisplay {
	GroundItemSockets = TRUE\    //show sockets on selected ground items?
    GroundItemWorth  = TRUE\   //show item worth over selected ground items?
    GroundSelect   = TRUE\   // if FALSE same as /nopickup
}

Graphic {
	ShowPing    = TRUE\   // show the ping on the right side of the screen always?
	HealthBarColor = BLUE\  // see readme.txt for color listing
	HealthBarState = BOLD\  // see readme.txt for state listing
}	

misc {
	zAntiIdle    = FALSE\  //Will Make player say random stuff every 3-6minutes.
	zPotProtect   = FALSE\  // When Enabled, stops you from using pots at full life/mana.
    zGameColorChat  = FALSE\ // Allows you to use '$$' for ingame color.
}

msgs {
    MagicChar   = "*"\     //The Prefix for all zPickit Commands.
	VerbosePrefix = "яc3::яc0 "\
	ErrorPrefix  = "яc1::яc0 "\ 
}User avatar
SkylineGTR
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 1254
Joined: Fri Jan 22, 2010 8:58 pm

Post

Защо не зема итеми бота ? :D
Може би защото ми липсва фаила zoid.dll
Или просто много фън играя , че да искам на ден по един жах . :D
prodan
Newbie
Newbie
Posts: 14
Joined: Mon May 17, 2010 5:06 pm

Post

Има си Зоид.длл . Бот а теглен от горепосочения линк и БИ трябвало да тръвгва без проблеми.Така де тръгва ама без пикит.Също така имам анди бот а на него пикит му тръгва без проблем.
User avatar
TheExorcist™
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 1479
Joined: Tue Jan 26, 2010 9:38 am

Post

prodan wrote: Има си Зоид.длл . Бот а теглен от горепосочения линк и БИ трябвало да тръвгва без проблеми.Така де ...
Аз допускам и варианта АКО имаш анти вирусна програма тя просто да блокира работата на файла,въпреки наличието му (просто идея)....
....
prodan
Newbie
Newbie
Posts: 14
Joined: Mon May 17, 2010 5:06 pm

Post

Mickie_Mouse™ wrote: Аз допускам и варианта АКО имаш анти вирусна програма тя просто да блокира работата на файла,въпреки наличието му (просто идея)....
Пробвах да я спра и пак нищо. \(

Няма да е лошо Дестръкшън да отговори понеже гъйда е негов.
prodan
Newbie
Newbie
Posts: 14
Joined: Mon May 17, 2010 5:06 pm

Post

Смених анти вирусната . Оказва се че и излючена АВГ блокира зоида. Ако може някой мод или админ да изтрие темата.
shakersize
Newbie
Newbie
Posts: 23
Joined: Mon May 18, 2009 2:07 pm

Post

е добре с коя антивирусна я смени ??
EternalFear-
Full Member
Full Member
Posts: 361
Joined: Sat Mar 20, 2010 10:30 am

Post

Каза че си гледал темите --> явно не си .. аз сам писал че ако си с АВГ няма да ти тръгне ти ...
User avatar
TheExorcist™
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 1479
Joined: Tue Jan 26, 2010 9:38 am

Post

EternalFear- wrote: Каза че си гледал темите --> явно не си .. аз сам писал че ако си с АВГ няма да ти тръгне ти ...
Факт.. :laugh:
Ползвай Avast.
Но и с АВГ дори да си,пак трябва да има опция да добавиш файла в "изключения" и анти вирусната няма да го закача.
....