Astral Sorceress

 
Sorceress е специализирана в използването на elemental магии, като те се делят на 3 категории: cold, lightning и fire. Притежава сериозна мощ и нанася тежки щети, които обаче изискват много mana. В меле битка като цяло се представя слабо, но би могла да се противопостави и на най-добрите в тази област, стига да разполага с подходящо облекло и умения.

kartacha
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 29
Joined: Sun Feb 22, 2009 1:33 pm

Post

Strength: Достатъчен за предметите.
Dexterity: Достатъчен за предметите.
Vitality: 200
Energy: *

Warmth - 1
Teleport - 1
Energy Shield - MAX
Telekinesys - *
Charged Bolt - MAX
Lightning - MAX
Chain Lightning - MAX
Thunder Storm - 1
Lightning Mastery - MAX
Frozen Armor - 1

Eltrich+Facet
Stormshield+Ber
Sorceress Diadem+Ber
Chains of Honour
Frostburn
Arachnid Mesh
Sandstorm Trek
Sorceress Amulet
Stone of Jordan
Stone of Jordan
Call to Arms
Spirit

Hellfire Torch, Anihilus, 10 Fine Small Charm of Vita, 9 Skillers + FHR