Важно, относно всички акаунти и герои с нецензурно съдържание!

Justice
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 1243
Joined: Mon Jan 03, 2011 9:03 pm

Post

test.
Нищо не може да замени доверието и уважението,а алчността е пагубна.