СУ се включи в проекта София Тех Парк

User avatar
z0sk1eCorporation
Jr. Member
Jr. Member
Posts: 115
Joined: Fri Mar 02, 2012 7:45 am

Post

Университетът ще участва в изграждане на научни бази

Софийски университет "Св. Климент Охридски" и „София Тех Парк” ЕАД подписаха тази седмица меморандум за сътрудничество по проекта за създаване на високотехнологичен парк.

Университетът ще участва в проекта със своя опит и специалисти от природо-математическите факултети при изграждането на лаборатории и научни бази.

Предвижда се създаване и поддържане на софтуерна платформа на наличната научна инфраструктура, създаване на връзки между интернет-страниците на двете организации и на контакти с трети страни в сфери от взаимен интерес, съобщи университетският сайт.

Очаква се София Тех Парк да се превърне в инструмент за повишаване на конкурентността на българската наука и бизнес чрез изграждане на екосистема за подпомагане на иновациите, както и на среда за обмен на опит и знания.

Теренът за парка е с обща площ от около 300 дка и се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и километър. Проектът е финансово обезпечен с 50 млн. евро по оперативна програма „Конкурентноспособност“.
"София Тех Парк ще се строи на "4-и километър"
Проектът е финансово обезпечен с 50 милиона евро, теренът е с обща площ 300 дка

Имоти в столицата са апортирани в капитала на „София Тех Парк” ЕАД. Те са отнети от Министерството на отбраната поради отпаднала нужда, а статутът им е променен от публична в частна държавна собственост, съобщи вчера правителственият пресцентър.

Теренът е с обща площ от около 300 дка и се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и километър. В него ще започне изграждането на първия научно-технологичен парк в страната.

Целта на „София Тех Парк” е създаване на екосистема за подкрепа и развитие на иновациите и високите технологии в сферата на ИКТ, природните науки и зелената енергия. „Паркът" ще подпомага създаването на партньорства и инициирането на съвместни проекти между бизнеса и науката.

„София Тех Парк” ще предостави платформа за развитие на водещи иновативни компании, инкубатор за стимулиране създаването на нови предприятия в приоритетните области, обучителни програми, лабораторно оборудване в подкрепа на приложни изследвания от страна на бизнеса и научните среди, интерактивна среда за среща на децата с постиженията на науката и високите технологии и др.

Проектът е финансово обезпечен с 50 млн. евро по оперативна програма „Конкурентноспособност“. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще създаде фирма, която е бенефициент на средствата по оперативната програма, за да започне финансирането.

Очаква се още тази година да бъдат осигурени стратегически партньори и да започне обучението на специалисти. В края на 2015 г. трябва да са завършени офисите, технологичният център и музеят на технологиите, който ще носи името на Джон Атанасов, информира по-рано президентът Росен Плевнелиев.

Image

TecheNews.bg