Cubing: Runes

Проблеми с инсталацията на играта? Не можете да подкарате D2 Loader? Споделете мъките си, ще опитаме да помогнем.
Destruction
Dreaming Friend
Dreaming Friend
Posts: 1646
Joined: Fri Feb 13, 2009 6:39 am

Post

3 El Runes -> 1 Eld Rune
3 Eld Runes -> 1 Tir Rune
3 Tir Runes -> 1 Nef Rune
3 Nef Runes -> 1 Eth Rune
3 Eth Runes -> 1 Ith Rune
3 Ith Runes -> 1 Tal Rune
3 Tal Runes -> 1 Ral Rune
3 Ral Runes -> 1 Ort Rune
3 Ort Runes -> 1 Thul Rune
3 Thul Runes + 1 Chipped Topaz = Amn Rune
3 Amn Runes + 1 Chipped Amethyst = Sol Rune
3 Sol Runes + 1 Chipped Sapphire = Shael Rune
3 Shael Runes + 1 Chipped Ruby = Dol Rune
3 Dol Runes + 1 Chipped Emerald = Hel Rune
3 Hel Runes + 1 Chipped Diamond = Io Rune
3 Io Runes + 1 Flawed Topaz = Lum Rune
3 Lum Runes + 1 Flawed Amethyst = Ko Rune
3 Ko Runes + 1 Flawed Sapphire = Fal Rune
3 Fal Runes + 1 Flawed Ruby = Lem Rune
3 Lem Runes + 1 Flawed Emerald = Pul Rune
2 Pul Runes + 1 Flawed Diamond = Um Rune
2 Um Runes + 1 Topaz = Mal Rune
2 Mal Runes + 1 Amethyst = Ist Rune
2 Ist Runes + 1 Sapphire = Gul Rune
2 Gul Runes + 1 Ruby = Vex Rune
2 Vex Runes + 1 Emerald = Ohm Rune
2 Ohm Runes + 1 Diamond = Lo Rune
2 Lo Runes + 1 Flawless Topaz = Sur Rune
2 Sur Runes + 1 Flawless Amethyst = Ber Rune
2 Ber Runes + 1 Flawless Sapphire = Jah Rune
2 Jah Runes + 1 Flawless Ruby = Cham Rune
2 Cham Runes + 1 Flawless Emerald = Zod Rune